Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Η γέφυρα: ένα σύντομο, περιεκτικό animation


Το πείσμα, ο εγωισμός, η αδιαλλαξία κάθε άλλο παρά βοηθούν!
Μάλλον οξύνουν τις δυσκολίες και δημιουργούν επιπλέον εμπόδια. Όταν όμως επιδιώκεται η από κοινού εύρεση λύσης και υπάρχει συγκαταβατική διάθεση, τότε όλα γίνονται ευκολότερα!

Δείτε το πολύ σύντομο και περιεκτικό animation.