Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Το θερμόμετρο

Δείτε σε κινούμενα σχέδια όλο το Φύλλο Εργασίας 1 για τη θερμοκρασία και τις αισθήσεις, καθώς επίσης και για το πώς εργάστηκε ο Kέλσιους για να εφεύρει το θερμόμετρο